Bạn nên SO SÁNH để mua đúng nhu cầu

Hướng dẫn

Image link
Image link
Image link

Tải phần mềm
Untitled 1 1

Hướng dẫn lắp đặt LED màn hình Ambilight USB Skydimo 'nd - RAINBOW MUSIC LED

Hướng dẫn lắp đặt LED màn hình Ambilight Skydimo 'nd SILICON USB của RAINBOW MUSIC LEDhttps://shopee.vn/Led-m%C3%A0n-h%C3...https://shopee.vn/Led-m%C3%A0n-h%C3...

AMBILIGHT.VN - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Led Ambilight Skydimo 'nd USB - RAINBOW MUSIC LED

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Led Ambilight Skydimo 'nd USBhttps://shopee.vn/Led-m%C3%A0n-h%C3...MỤC LỤC: 0:00 - Giới thiệu 0:29 - Cách tải phần mềm 1:00 - Cách cài đặt phần mềm 2:40 - Cách cài hiệu ứng/màu đơn 3:27 - Cách cài nháy theo nhạc 4:37 - Cách tạo hiệu ứng nháy theo nhạc mới 5:34 - Cách cài thêm Led bàn sau khi đã cài led màn hình 6:50 - Cách cài hiệu ứng / màu sắc cho riêng led bàn / led màn hình 7:45 - Cách cài 1 bộ led cho 1 trong 2 màn hình 8:35 - Cách cài 2 bộ led màn hình cho 2 màn hình 11:13 - Cách cài hiệu ứng / màu sắc cho riêng 2 led màn hình

Hướng dẫn khắc phục PC bị chặn quét âm thanh nháy theo nhạc

Hướng dẫn này giúp bạn nào có PC mà sound card chặn phần mềm WiFi Led Studio (trái tim) quét âm thanh nháy theo nhạchttps://rainbowmusicled.com/huong-d...

Hướng dẫn cài lại driver card NVIDIA để Ambilight WiFi quét màu màn hình

Hướng dẫn này giúp bạn cài lại driver card NVIDIA chính xác để Ambilight WiFi quét màu màn hìnhhttps://rainbowmusicled.com/huong-d...

AMBILIGHT WiFi - Win - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng đèn Ambilight WiFi

Xin chào bạn, đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng đèn Ambilight WiFi:https://shopee.vn/Led-m%C3%A0n-h%C3...00:00 Cài WiFi cho LED 02:08 Cài phần mềm Ambilight 02:29 Cách mở trang web Ambilight 05:49 Cài LED bật tắt theo PC 07:38 Cách mở nháy theo nhạc 11:39 Chuyển qua lại (Theo màu màn hình & Hiệu ứng) 13:35 Chọn hiệu ứng bằng PC thay vì điện thoại 14:31 Cài IP TĨNH cho LEDhttps://rainbowmusicled.com/huong-d...

LED AMBILIGHT - Bạn thấy mầu led chưa khớp với mầu màn hình?

Xin chào bạn, Bạn cài xong thấy led sáng không đúng vị trí mầu so với màn hình? Là do bạn dán led ambilight khác cách dán trong hình mẫu. Và giờ bạn muốn cài lại theo cách dán của bạn thay vì bóc led ambilight ra dán lại?Đây là video hướng dẫn bạn cài lại vị trí led theo cách bạn dán led chính xác 100%!https://rainbowmusicled.com/huong-d...

Hướng dẫn cài WiFi cho tất cả các đèn WiFi mua tại RAINBOW MUSIC LED

Hướng dẫn cài mặc định khởi động PC mở Led Ambilight sáng màu/hiệu ứng, hoặc nháy theo nhạc

Hướng dẫn này giúp bạn cài mặc định khởi động PC sẽ mở Led Ambilight sáng màu/hiệu ứng, hoặc nháy theo nhạcĐính kèm: shell:common startuphttps://rainbowmusicled.com/huong-d...

Hướng dẫn khắc phục PC bị chặn quét âm thanh nháy theo nhạc

Hướng dẫn này giúp bạn nào có PC mà sound card chặn phần mềm WiFi Led Studio (trái tim) quét âm thanh nháy theo nhạchttps://rainbowmusicled.com/huong-d...

Hướng dẫn cài lại driver card NVIDIA để Ambilight WiFi quét màu màn hình

Hướng dẫn này giúp bạn cài lại driver card NVIDIA chính xác để Ambilight WiFi quét màu màn hìnhhttps://rainbowmusicled.com/huong-d...
BƯỚC 1: LẮP CẮM JACK ĐÈN NHƯ VIDEO
BƯỚC 2: CÀI APP RML ECOSYSTEM WIFI CHO ĐÈN
BƯỚC 3: LIÊN HỆ KỸ THUẬT SHOP RAINBOW MUSIC LED ĐỂ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN PC
BƯỚC 1: LẮP CẮM JACK ĐÈN NHƯ VIDEO
BƯỚC 2: CÀI APP RML ECOSYSTEM WIFI CHO ĐÈN
BƯỚC 3: LIÊN HỆ KỸ THUẬT SHOP RAINBOW MUSIC LED ĐỂ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÊN PC
Nếu gặp lỗi, bạn hãy sử dụng

HỖ TRỢ THÔNG MINH

Hỗ trợ thông minh
  • Thông tin
  • Vấn đề
  • Giải pháp
  • Xác nhận
  • Yêu cầu
YÊU CẦU HỖ TRỢ
HI VỌNG BẠN HÀI LÒNG VỚI KẾT QUẢ!

att.PeYbUhamqpdUWD5WZ3kvXwHtkpofseb882jiWofwxGc